Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Hudiksvalls Tidning 2004-10-13

Vem avslöjar diktaturkramande liberaler?

Det är intressant att media nu "avslöjar" och diskuterar de, för alla något så när insatta, väl kända kontakterna mellan Vänsterpartiet och de tidigare regimerna i Östeuropa. Speciellt Lars Ohlys roll har uppmärksammats och de s.k . ”Kirunasvenskarna” till sist fått sin välförtjänta ursäkt. Tack för det! Det är alltid bra att öppna garderober och rota bland gamla skelett.

Frågan är nu bara om detta nyväckta intresse för sanning och rätt också räcker till för att öppna litet gamla - och aktuella! - liberala garderober. Som de svenska liberalernas stöd till USA:s omstörtande verksamhet i Latinamerika. Alla dessa militärjuntor. 140.000 mördade bara i Guatemala. Stödet till Contras i Nicaragua. Pinochet-diktaturen. Blundandet inför folkmordet i Vietnam (3 miljoner döda). Stödet till Saddam Hussein. Ockupationerna av Afghanistan och Irak. Genom alla dessa övergrepp och hemskheter har svenska liberaler - och för den del andra borgerliga krafter! - ständigt bibehållit nära och vänskapliga relationer med förövarna. Varför det?

Eftersom HT dessutom explicit nämner kontakter med Kuba som exempel på något som borde få ”demokrater att skämmas” vill jag peka på vilka de svenska liberalerna, inom SILC (Swedish International Liberal Centre) – och även HT? – anser att man skall ha kontakter med i stället. Vi hamnar här direkt i kriminella kretsar inom den exilkubanska maffian i Miami.

Några exempel:

    Carlos Alberto Montaner, fängslad 1961 för inblandning i sprängattentat på Kuba. Dömdes och satt i fängelse tills han rymde. Via Puerto Rico och Florida sedemera bosatt i Madrid. Montaner är en av ganska många (c:a 50?) vice ordföranden i ”Liberal International”, och besökte i den egenskapen Sverige 2001 - varvid han även sammanträffade med SILC.
  • Ramon Colas, bördig från östra Kuba och initiativtagare till de "oberoende biblioteken" på Kuba. Bor numera i Miami där han, som medlem i CANF (Cuban American National Foundation) undertecknat ett brev till president Bush där man hotat att inte stödja Bush i årets presidentval om han inte vidtar "hårdare tag" mot Kuba. Colas besökte 2003 bokmässan i Göteborg, inbjuden av SILC.
  • Orlando Bosch och Luis Posada Carriles. Båda dömda för delaktighet i sprängningen av ett kubanskt passagerarplan 1976 (73 dödsoffer). Bosch satt en tid i venezolanskt fängelse, och bor nu i Miami där han av allt att döma hyllas som hjälte av exilkubanerna. Carriles, som rymde ur sitt fängelse 1985, deltog 1997 i en serie bombattentat mot turisthotell i Havanna. 1998 medgav han i en bandad intervju för New York Times att dåvarande CANF-ordföranden Jorge Mas Canosa betalat honom för attentaten.

Mer om detta finns att läsa bl.a. på den ex-president Jimmy Carter närstående länken Center for International Policy. Sådant kanske inte är något för diktaturkramande liberaler att bry sig om. Men kanske vågar vi hoppas på Janne Josefsson?

Gunnar Olofsson

Infört på ELAK 2004-11-03

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-11-03