Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Stockholms Fria 2004-09-30

USAs Planer För Kuba Syns Ej I Media

I ett formellt brev till Colin Powell påpekar ett antal internationella topptjänstemän i USA och FN att den politik USA planerar att införa på Kuba skulle möta folkligt motstånd, och innebär ett ”regelrätt program för ockupation”

Det är genom tankesmedjan InterAmerican Dialogue som brevskrivarna, där Pierre Schori ingår, vänt sig till USAs utrikesminister, och bl a avrått från militär invasion av Kuba. De menar att en sådan skulle skada USAs intressen i världsdelen. De avstår dock från att påpeka att den skulle vara ett fruktansvärt brott mot folkrätten. Brevets intentioner kan diskuteras men det är viktigt för det kastar ljus över det reella hot mot Kuba världen står ovetande inför.

Schoris och de andras brev till Colin Powell kommer sig av det program för att återta kontrollen över Kuba som han lade fram den 6 maj. Där ingår till att börja med 59 miljoner dollar för att stärka propagandan mot Kuba i Europa och skapa samtycke för ett maktövertagande, om nödvändigt militärt. Pengarna ska bland annat gå till att ordna internationella konferenser till stöd för USAs planer på en övergångsregering på Kuba. Engagemanget för USAs planer har intensifierats sedan 1996 då pengarna började strömma till i allt snabbare takt från Washington för att bryta upp det europeiska motståndet mot överfallet på en självständig nation.

"USA–interventionen på Kuba skulle bli USAs våldsammaste aktion i Latinamerika på över 50 år"

William D Rogers

Av de nya 59 miljonerna är 5 avsatta för en ”internationell solidaritetskampanj” som ska engagera fler utländska regeringar och organisationer till stöd för de USA–finansierade grupperna på Kuba och utomlands. De ska också förmås att avskräcka folk från att turista på Kuba, för att beröva Kuba nödvändiga intäkter. USAs ambassader runt om i världen har nu särskild personal för kampanjen, för att sprida State Departments broschyrer och samordna aktioner för att fördöma Castroregimen.

Till de farligaste inslagen i programmet hör de propagandasändningar som påbörjades i augusti från ett specialutrustat militärflygplan, som dagligen cirklar runt Kuba och med eller utan avsikt kan skapa den provokation som behövs för att rättfärdiga ett militärt angrepp från USA.

Vad som sedan väntar kubanerna under USA–styre finns beskrivet i detalj i fjärde kapitlet i den över 450 sidor långa rapporten. Det är ett detaljerat program för att återprivatisera hela landet, upplösa jordbrukskooperativen, vräka bönderna, återta flerfamiljshusen och kasta ut familjerna, avskaffa pensionssystemet och det sociala välfärdssystemet med gratis utbildning och hälsovård. USAs samordnare för ockupationen ska tillsätta domare, organisera polisen, utforma valsystemet och godkänna partierna. Kort sagt handlar det inte bara om att återta den ekonomiska och politiska kontrollen över Kuba utan att förpassa landet till att bli en lydstat

USAs upptrappade aggressioner försöker hetsa till våld och social destabilisering underströk brevskrivarna. William D Rogers, före detta tjänsteman på USAs UD, sade att Bush–regimens åtgärdsplan för Kubas systemskifte var ”skräckinjagande” och att den planerade ”USA–interventionen på Kuba skulle bli USAs våldsammaste aktion i Latinamerika på över 50 år”. Wayne Smith, tidigare chef för USAs intressekontor i Havanna konstaterade att det handlar om ”ett regelrätt program för ockupation”.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2004-10-02

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-10-02