Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Upsala Nya Tidning

I en ledare angriper Unt min syn på den senaste tidens domar mot "oberoende", som gått som barn i huset i USAs intressekontor i Havanna och samarbetat med dess 50-tal agenter. Ingen av de dömda förnekar dock dessa kontakter, som har skett helt öppet.

1996 stiftade USAs kongress en lag om att tillsätta en USA-vänlig regim på Kuba och förbereda det genom att skapa en "demokratirörelse". Det öppna stödet till "oberoende" har 1997-2002 uppgått till över 20 miljoner dollar, enligt USAID bara en liten del av pengaflödet. Dess öppna budget för 2003 är 7 miljoner dollar. Och betalt eller inte är det självklart ett brott i vilket land som helst, att direkt samarbeta med fientlig makts krigföring.

För det är ekonomisk krigföring USA bedriver, beledsagad av terroraktioner organiserade av Miamimaffian, som demonstrerar och kräver "Först Irak, sedan Kuba". I Florida-träsken tränar väpnade ligor med FBIs och CIAs fulla vetskap, och förbereder sig att ingå i "det nya Kubas militärmakt". Samtidigt fängslar FBI dem som avslöjar terroristernas planer.

Unt gör sig lustig över bevisen, och avstår från att informera sina läsare om att flera av de "oberoende" som USA haft som förtrogna visade sig vara säkerhetsagenter som gått in i början av 90-talet när USA drog igång sitt "demokratiprojekt" för Kuba. Kuba har inga spionsatteliter eller avlyssningscentraler som USAs Echelon, men det finns många som är beredda att vara öron och ögon bland de USA-anknutna dissident- eller terroristgrupperna. Så kunde ordförandena i "Oberoende journalisters förening", "Oberoende läkare", "Människorättspartiet", sekreteraren i "rörelsens" samordning m fl träda fram och avslöja alla detaljer i den verksamhet som organiserats på USAs intressekontor.

Till USA har budskapet nog nått fått fram, att hela deras Kuba-projekt var - och är ? - infiltrerat upp till högsta nivå, innefattande deras närmast förtrogna, och att Kuba känner till deras planer. Troligen är denna kännedom orsaken till att myndigheterna slagit till just nu, efter att ha tolererat denna verksamhet i åratal.

Inte bara på USA-kontoret i Havanna måste de nu undra om det finns någon bland deras "oberoende" som de kan lita på. Vilket kan antas vara ett av syftena med tillslaget.

Eva Björklund

Infört på ELAK den 6 maj 2003

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: den 6 maj 2003