Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Sundsvalls Tidning 040213

Desinformation om Kuba

Praktiskt taget all information om Kuba som vi får via media, utgår från den exilkubanska extremhögern. Verksamheten finansieras och får stöd av främst USA, rika exilkubaner, på senare tid även av EU. Syftet med kampanjen som under skiftande former pågått i 45 år, är att USA brinner för att återta kontrollen över sin tidigare egendom. Kubas framgångar på en rad områden hotar även USA:s dominans i främst Latinamerika. Men drömmen om frihet och oberoende lockar även ekonomiskt utplundrade och förslavade nationer i övriga delar av tredje världen. Kubas exempel visar att en ny värld är möjlig. Att fattigdom och underutveckling kan vändas i utveckling och framtidstro.Kubas tusentals biståndsarbetare i Latinamerika och Afrika utgör ett exempel som skapar ett växande hot mot USA:s proklamerade världsordning.

Då inte sabotage och terrordåd mot Kuba fick avsedd effekt, växlade man i slutet av 80-talet taktik. Genom att stämpla Kuba som "en av världens värsta diktaturer", satsades många miljoner på uppbyggnad av en dissidentorganisation som skulle arbeta för demokrati, "fria biblotek", politiska partier efter västeuropeiskt mönster,kamp för "mänskliga rättigheter". Kampanjen får stöd av media och organisationer över hela världen och har en nästan total kontroll av nyhetsflödet (desinformation) om Kuba.

I Sverige är det Folkpartiets internationella organisation SILC som för taktpinnen. Sundsvalls Tidnings ledarsida är i Södra Norrland SILC:s skrivarplank, med obegränsat utrymme för kubafientlig, osaklig, och direkt lögnaktig propaganda. Allt under hycklande omsorg om demokrati. Senast 040209 ett praktexempel av Magnus Erixon, ett imponerande hopkok av medvetet illvillig desinformation om Kuba. Att bemöta den osakliga framställningen är inte svårt, om det inte vore för att utrymmet för saklig och objektiv information om Kuba vore så begränsat eller t.o.m. obefintligt. SILC får förmånen att på bästa nyhetsplats framföra sitt budskap, medan tillrättalägganden förvisas till insändarplats och minimalt utrymme.

Den som är intresserad av utvecklingsfrågor i tredje världen bör gå in på Svensk – Kubanska Föreningens hemsida. Via hemsidan kan du även beställa föreningens studiehandbok "En ny värld är möjlig" på 200 A4-sidor. Boken utkom 2003 med ekonomiskt bidrag av SIDA vilket djupt upprörde ST. Den som läser boken aldrig så kritiskt men ärligt, borde komma fram till slutsatsen att demoniseringskampanjen mot Kuba är just politisk desinformation. En intressant synpunkt är att varken ST eller SILC mig veterligt har recencerat boken eller kritiserat innehållet. Detta trots att boken effektivt smular sönder grundvalarna för den antikubanska kampanjen.

Torsten Skalin

Infört på ELAK den 23 februari 2004

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: den 23 februari 2004