Debatt
 
     
 
Först tryckt i Göteborgs Posten -- Slutreplik

Bluffen om "de fria biblioteken"

Det är inte sant att en viss typ litteratur skulle vara förbjuden på Kuba. Den stora internationella bokmässan, med en mängd utländska utställare, äger rum varje år i Havanna. I år innehöll den fem miljoner böcker och Kuba presenterade 400 egna nya boktitlar. Direkt efter dagarna i Havanna drog mässan ut på turné och besökte 30 städer över hela landet. Förutom ett biblioteksväsende med mycket varierat utbud, har kubanerna tillgång till välsorterade bokhandlar som även utländska turister börjat upptäcka. Där hittar man massor av böcker som inte finns att köpa hemma.

Det faller på sin egen orimlighet att det skulle finnas behov av de "fria bibliotek", som USA och folkpartiet i Sverige stöder. De fria biblioteken är helt enkelt en bluff. Avsikten är att ge sken av att massor av litteratur skulle vara förbjuden på Kuba. Aktivisterna i denna och andra liknande grupper sprider hårdvinklad och lögnaktig information om vad som händer på Kuba. Ett exempel på detta är avrättningarna av de tre kaparna. De hade genomfört en mycket brutal kapning som pågick i flera dar, med dödshot mot gisslan som till stor del bestod av kvinnor och barn. Det var den senaste av 29 kapningar och kapningsförsök som ägt rum på kort tid. Och orsaken till detta är att USA släpper, i strid mot internationell lag, kaparna på fri fot och erbjuder dem uppehållstillstånd så fort de landat i Florida, samtidigt som man det senaste året stängt dörren för normal emigration. Detta har fått till följd att kapningarna ökat dramatiskt. USA försöker på alla sätt att skapa kaos och instabilitet så att de ska få en anledning att undsätta sina "frihetskämpar" på Kuba. Detta har också Jeb Bush, guvernör i Florida, uttalat: "Efter Irak står Kuba på tur".

Robert Frykner

Infört på ELAK den 14 maj 2003

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04