Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i ETC webbtidning 06 03 22

Mörklagd biståndsinsats?

Hösten 2005 inträffade en förödande jordbävning i Pakistan som medförde många dödsoffer, skadade, och hemlösa. Naturkatastrofens verkningar förvärrades av att den inträffade i svårtillgängliga bergsområden, vilket försvårade hjälpinsatser. Media rapporterade dagligen om behovet av extraordinära hjälpinsatser,då man befarade att många skulle frysa ihjäl när vinterkylan snart skulle slå till. I många byar saknades tak över huvudet, och man var hänvisade till att tränga ihop sig i undermåliga tält.

Runt årsskiftet när så vintern slagit till med full styrka, försvann plötsligt jordbävningsoffren från medias agenda. I svensk – kubanska föreningens tidskrift Kuba 06/1, rapporteras att 1000 kubaner, därav 789 läkare arbetar i avlägsna bergsbyar i Pakistan. De har uppfört 19 fältsjukhus, och planerar ytterligare 13. Kuba har stått för den största gruppen läkare och sköterskepersonal i de drabbade områdena. Var de kubanska insatserna bidragande orsak till att media så fullständigt tappade intresset för vidare rapportering?

ETC 06/11, innehöll ett utmärkt reportage som beskrev internationella hjälporganisationers arbete i katastrofområdet. Det märkliga är dock att inte med ett ord, nämns de kubanska insatserna. De slutsatser man måste dra är att antingen är tidskriften Kuba:s uppgifter lögn, eller så undviker NGO:s att nämna eller samarbeta med kubanska insatser, av rädsla för att stöta sig med USA:s politik att isolera och demonisera Kuba. Indragna eller minskade bidrag skulle kunna bli följden. Det blir då en klokare politik att ålägga sig självcensur.

Torsten Skalin

Infört på ELAK 2006-04-04

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2006 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2006-04-04