Debatt
 
     
 
Först tryckt i Svenska Dagbladet

Lögner behövs för angrepp på Kuba

På sätt och viss känner jag mig stärkt av de groteska lögner Fredrik Malm och hans LUF och gelikar behöver ta till i sin hetskampanj mot Kuba.

Kampanjen tog fart något år efter beslutet i USAs kongress 1996, den s k Helms Burton lagen, att med alla medel återinsätta en USA-vänlig regim på Kuba. Och att för detta avsätta miljontals dollar för att skapa en "inre opposition" med "internationellt stöd".

Men den kubanska verkligheten ger inte grund för den demonisering som behövs, det måste till grövre ammunition. Därav alla lögner om att Pippi, Orwell, Potter och Internet skulle vara förbjudna på Kuba. Folk påstås också dömas för radioinnehav när domskälen är samarbete med USA för att skärpa den ekonomiska blockaden och skapa grogrund för ett militärt ingripande.

Därav också Malms absurda påståenden om att jag skulle ha sagt att alla kubaner i utlandet är USA-köpta terrorister. Desto orimligare blir det av det faktum att majoriteten av utlandskubanerna, även USA-medborgarna, motsätter sig USAs ekonomiska krigföring mot deras hemland. Skulle Malm framhärda får vi väl plocka fram bandinspelningen från debatten.

Eva Björklund

Infört på ELAK 040426

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 040426