Debatt
 
     
 

Internet på Kuba

En ny kubansk lag om anslutning till internet från hemtelefoner och det vanliga telefonnätet har väckt stor uppmärksamhet i USA och EU-länder. Enligt vissa telegram innebär lagen ett förbud mot privat uppkoppling till internet via det lågprisnät som bostadstelefoner är anslutna till.

Enligt andra telegram så är det förbjudet om man inte får särskilt tillstånd. Enligt ytterligare andra, som t ex AP (04-01-09) så är det förbjudet om man inte köper ett anslutningskort, dvs betalar mer för it-uppkoppling än för vanliga samtal. Enligt samma källa gäller lagen inte för det parallella systemet med optisk kabel, och högre priser. Det gamla kopparnätet har inte kapacitet för omfattande it-uppkoppling som därför behöver styras över till det optiska kabelnät som byggs ut sedan ett par år. AP skriver också att den nya lagen främst kommer att "drabba hundratals, kanske tusentals, som använder 'lånade' eller svartköpta IT-abonnemang" och citerar myndigheternas hänvisning till behovet att stävja stölder av koder och abonnemang.

Få kubanska familjer har datorer hemma, och ännu mer sällsynt är modem. Tillgång till internet har de framför allt via arbetsplatser, skolor, internetcafeer, ungdomsklubbar etc. Antalet datorer är knappt 300.000, varav ca 60.000 finns inom skolsystemet. Alla skolor på alla nivåer har datorer. I en glesbygdsskola kan det handla om en enda dator som drivs med el från solceller, medan de större skolorna har datasalar som efter skoltid och på helgerna också är tillgängliga för befolkningen i grannskapet. Ca 180.000 datorer är anslutna till it-nätet.

Kuba är ett fattigt land (ca 10 % av Sveriges BNP/capita), utsatt för en skoningslös ekonomisk krigföring från superjätten USA. Trots detta har Kuba fler medborgare anslutna till internet än grannländerna. Kubas förhållandevis höga andel internetanvändare, trots begränsade resurser, beror på att landet har prioriterat internetanslutning till ställen där många kan använda dem.

Med 480.000 e-postanvändare/adresser blir det drygt 4%, ungefär lika stor andel av befolkningen som i det förhållandevis mycket rikare Mexiko, vilket ska jämföras med t ex 0,04% i Nicaragua, 0,6% i Guatemala. Och på Kuba är antalet som har tillgång till internetuppkoppling dessutom så många gånger fler än de som har e-postadresser. 70% av världens internetanvändare tillhör den rika världens knappt 20% av befolkningen.

Den nya lagen har framställts som ett sätt att kontrollera medborgarnas internetanvändning. Det finns annars stora möjligheter att göra detta oavsett denna lag, såväl på Kuba som i andra länder. Vilka hemsidor vi kopplar upp oss på och vilka e-postmeddelanden vi skickar går lätt att kolla, så för det ändamålet skulle det inte behövas någon lag som stoppar eller tar betalt för uppkoppling hemifrån. Det finns också ett övergripande system kallat Echelon med vilket en statsmakt strax norr om Kuba kollar det mesta, inklusive de kubanska medborgarnas internetanslutningar och kommunikationer.

Eva Björklund

Infört på ELAK den 21 januari 2004

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: den 21 januari 2004