Debatt
 
     
 
Först tryckt i Metro 020116

Argentina -- Kuba

Den ekonomiska kraschen i Argentina är ingenting annat än en krasch för kapitalismen. Bland annat som en följd av att man bundit sin valuta vid dollarn, sålt ut större delen av den offentliga sektorn, spekulerat bort pensionerna på börsen och ökat inkomstskillnaderna, lever idag 40 % av befolkningen i fattigdom, 20% är arbetslösa, hälften av alla lärare har sparkats och sjukvården är en katastrof.

I större delen av Latinamerika förs en liknande politik med samma resultat. Dock finns ett undantag: Kuba. Trots att Kuba aldrig fått ett öre i lån av Världsbanken, utan tvärtom står under blockad, så finns det inget annat land i Latinamerika som kan mäta sig med Kuba vad gäller social välfärd för medborgarna. Nyligen genomförde UNESCO en stor undersökning av elevernas kunskaper i grundskolan i Latinamerika. Tredje och fjärdeklasserna på Kuba var så vida överlägsna övriga Latinamerika att UNESCO åkte tillbaka till Kuba för att göra om mätningen. Resultatet blev detsamma.

Det kapitalistiska systemet i Latinamerika har tjänat ut. Det är dags att följa Kubas exempel där befolkningen har verkligt inflytande på politiken och där man sean 1959 stoppat den kapitalistiska utplundringen av landet.

Robert Frykner
Medlem i Svensk-kubanska föreningen

Infört på ELAK 2002-01-30

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04