Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Nättidningen Rprogresos

Fler Märkliga Omständigheter Kring Honduras Angrepp På Kuba

Allt fler märkliga omständigheter framkommer nu kring Hondruas angrepp på Kuba. Miamikubanska Radio Progreso rapporterar att den honduranske presidenten Maduros fru Aguas Ocaña Maduro besökte Kuba samtidigt som presidenten gav vika för påtryckningar från USA och gick med på att presentera en resolution mot Kuba inför FN:s kommission för mänskliga rättigheter. I denna krävs att Kuba ska ta emot en representant för kommissionen.

Presidentens fru besökte bland annat den Latinamerikanska läkarhögskolan i Havanna där 700 honduranska studenter kostnadsfritt läser till läkare. De honduranska eleverna vid skolan passade på att överräcka ett brev till president Maduro (som överlämnades till hans fru) där de protesterade mot Maduros beslut att vika sig för "den brutala makten i norr". Presidentens fru prisade under Kubabesöket Kubas insatser för att bistå Honduras - ett stöd som bl a omfattar 200 kubanska läkare och sjuksköterskor som arbetar i landsbygdsområden i Honduras där landet egna läkare vägrar arbeta.

Kubas insatser i Honduras har lett till en stark vänskap folk till folk mellan de båda länderna. Från ett av mina besök i Honduras erinrar jag mig en rörande hälsning från en mor som besökte sin son som läser till läkare på Kuba - denna hälsning sändes i honduransk radio.

Ledande företrädare för människorättsgrupper i Honduras har varit förkrossande i sin dom över Maduros eftergifter mot USA. Det gäller bland annat en kvinna vars make mördades av den USA-stödda militärdiktaturen i landet på 1980-talet. Honduraner jag träffat har berättat om hur vänsteranhängare vid denna tid helt enkelt försvann för att aldrig återses. En kvinna förlorade på så sätt sin man och hennes barn blev utan pappa. I grannskapet fanns det ingen som vågade försöka trösta henne, det skulle kunna tolkas som en protest mot diktaturen.

Nyligen rapporterade den honduranska tidningen Tiempo att ett 60-tal företrädare för minoritetsfolk (indianer och svarta, sk garifunas) mördats av elitens hejdukar under senare år. Samma tidning har tidigare rapporterat att över 30 honuranska bönder och bondeledare mördats de senaste 10-åren, i en av de senaste massakrerna låg ett av de stora amerikanska bananbolagen bakom morden.

Just rädslan är av central betydelse för att upprätthålla ett skräckvälde. På ZNet kan vi läsa om hur ockupationsstyrkorna i Haiti svarade på protestdemonstrationerna mot den USA-organiserade statskuppen. USA-soldater gick rätt och slätt in nattetid i ett slumområde där stödet för Aristide är starkt och lät mörda 70 personer, sedan upphörde demonstrationerna. Alla oberoende tidningar och radiostationer i Haiti har självklart stängts och varje dag klockan fyra på eftermiddagen sänder kuppradiostationerna listor på namn, alla misstänkta demokratianhängare. Dessa måste då skynda sig att gömma sig innan de paramilitära dödsskvadronerna kommer och för bort dem för att torteras eller mördas. Statssekreterare Colin Powell har för övrigt uttryckligen gett order om att dödsskvadronerna INTE ska avväpnas.

Om det finns någon anständighet kvar inom det svenska politiska etablissemanget så röstar Sverige emot Honduras' i Washington författade resolution mot Kuba och lägger i stället fram en egen resolution om behovet av en representant för nämnda FN-kommission på plats i Haiti.

Björn Blomberg

Infört på ELAK 2004-04-14

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-04-14