Debatt
 
     
 
Först tryckt i Stockholms Fria tidning

Legitimerar Kuba USAs fånghantering?

"Kuba samarbetar om krigsfångar med USA". Det var den rubrik på Flammans förstasida torsdag 17 januari som fick många att höja ögonbrynen. I artikelns påstås vidare att Kuba inte skulle ha gjort något officiellt uttalande kring USAs användande av Guantanamobasen, men "legitimerar fångförflyttningen genom att erbjuda medicinsk vård åt fångarna". Skulle Kuba som är ett av få länder som från första stund motsatt sig USAs bombkrig mot Afghanistan, och som sedan 40 år är utsatt för USAs ekonomiska, biologiska och terrorkrigföring, skulle nu "legitimera"?.

I sitt officiella uttalande fredagen 11 januari hävdar Kubas regering att USA olagligt ockuperar kubansk mark och att ockupationen måste upphöra. Som konsekvens har Kuba i 40 år vägrat ta emot den årliga summa på ca 4.000 dollar som USA betalar i hyra för Guantanamobasens 115 km2.

Kuba konstaterar samtidigt att landet inte har någon möjlighet att påverka vad USA gör på ockuperat område, inte ens i förhållande till det avtal som USA tvingade på Kuba 1903 och 1934, och där det står att "området uteslutande får användas som kolhamn och flottbas, och inte för något annat ändamål". I sitt uttalande 02 01 11 framhåller Kuba att gränsen kring det ockuperade området är den plats där kubanska och USA-soldater står direkt mot varandra. Kuba är berett att försvara sig mot militärt angrepp, men inte att gå in i ett förödande krig om det kan undvikas. Kubas säkerhet hänger på att inte låta något hända vid gränsen som av USAs kan tas som förevändning för angrepp, inte minst med tanke på hur lätt supermakten har att ta till bomber.

... erbjudanden om humanitär och läkarhjälp ...

I sitt uttalande säger Kuba att de inte betraktar truppförstärkningen på Guantanamobasen med anledning av upprättandet av fångläger som ett hot mot Kuba, och inte anser sig behöva vidta motsvarande förstärkningsåtgärder. Det innebär inte att de legitimerar USAs truppförstärkning, utan kanske att de inte vill ge USA anledning att framställa Kuba som ett militärt hot och agera därefter.

På samma sätt som Kuba protesterar mot USAs krigsövergrepp på Afghanistan tillhörde Kuba ett ganska litet antal länder som protesterade mot bombkriget mot Jugoslavien, som ett brott mot folkrätten. När USA 1999 offentliggjorde sina planer att flyga kosovoalbaner till Guantanamo (de förverkligades dock aldrig) reagerade Kuba på samma sätt som nu. Konstaterade att landet inte har någon möjlighet att påverka vad USA använder basen till, upprepade sitt krav på dess återlämnande, och erbjöd läkarhjälp för flyktingarna. Ingen kom på tanken att tolka det som ett legitimerande av den bombkampanj som drev kosovarerna på flykt.

För den som inte känner till Kubas historia och politik kan dess ständiga erbjudanden om humanitär och läkarhjälp verka förbryllande. Men det tycks mig ändå något överilat att tolka erbjudande om läkarhjälp till fångarna som ett legitimerande av USAs självsvåldiga och omänskliga hantering av dessa människor. Sådana tolkningar har förekommit i USA-media, men de har ju sina särskilda skäl att få folk att tro att till och med Kuba godkänner USAs agerande..

Eva Björklund

Infört på ELAK 2002-02-02

MEDICAL AID TO DETAINEES   Läs också Associated Press artikeln CUBA OFFERS MEDICAL AID TO DETAINEES (på engelska)

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04