Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Svenska Dagbladet

Amnesty blundar för USAs aggressioner

I SvD 040228 angriper Amnestys ordförande min syn på domarna på Kuba för snart ett år sedan. De dömda är samvetsfångar, säger Carl Söderbergh och bortser från samröret med USAs aggressionspolitik och ekonomiska krigföring. Han påstår att de enbart utnyttjat sina medborgerliga rättigheter enligt FNs konventioner. Men var i FNs konventioner står det att det är en medborgerlig rättighet att samarbeta med en krigförande utländsk makt ”för att genomföra politiska förändringar”, som den utländska makten ? USA i det här fallet - klart har angivit går ut på att tillsätta en USA-vänlig regim?

"När den allmänna opinionen riktas mot det som inte har skett och inte sker, då förlorar den sina möjligheter att uppmärksamma det som verkligen har skett och det som verkligen sker.”

Bo Lindblom

Förnekar Amnesty samarbetet med USA? De dömda gör ju själva ingen hemlighet av det och foton, bandupptagningar, videon, bankutdrag talar sitt tydliga språk. Enligt ”Lagen till försvar av det nationella oberoendet och ekonomin” (”Rikets säkerhet” heter det i Sverige) är det straffbart för kubanska medborgare ”att med syfte att uppnå Helms-Burton-lagens mål stödja USAs ekonomiska krigföring, innefattande samarbete i detta syfte med utländska media … osv ”. Helms-Burton-lagen antogs i USAs kongress 1996 för att störta regeringen på Kuba och ersätta den med en av USA godkänd administration, och att i detta syfte bl a med mångmiljonanslag försöka skapa en ”demokratirörelse” på Kuba och isolera Kuba internationellt.

De som Amnesty kallar samvetsfångar har nära samarbetat med USA:s representation på Kuba i HB-lagens syfte. De har tagit emot instruktioner, pengar, datorer och faxar. De har rapporterat direkt till USA:s diplomater. På vanligt svenskt språkbruk kallas detta spioneri och samarbete med främmande makt. Enligt 19:e kapitlet i Brottsbalken kan det ge straff på 10 år till livstid. Motsvarande lagar i USA och andra länder är betydligt hårdare.

Anser Amnesty att den lag de dömts efter, inte är legitim för att den är kubansk, eller att motsvarande lagstiftning i andra länder också är illegitim? Anser Amnesty att Kuba inte har rätt att försvara sig mot USAs omstörtande verksamhet? Eller förnekar Amnesty kanske att den förekommer?

På 80-talet adopterade Amnesty en kuban vid namn och utnämnde honom till samvetsfånge. Det hela visade sig vara en CIA-skröna och föranledde dåvarande styrelseledamoten, Bo Lindblom, att skriva

"När den allmänna opinionen riktas mot det som inte har skett och inte sker, då förlorar den sina möjligheter att uppmärksamma det som verkligen har skett och det som verkligen sker."

 

Eva Björklund

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 040303