Debatt
 
     
 
Först tryckt i Piteåtidningen

USAs krigföring är värsta förtrycket

Att hävda att Kuba inte är diktatur är att svära i den nyliberala kyrkan. Skandal är det att påstå att de som dömdes på Kuba för ett år sedan inte är samvetsfångar utan att de även i Sverige skulle ha dömts för samarbete med fientlig främmande makt. Så långt har "tillverkningen av samtycke" gått, för att använda Noam Chomskys definition av massmedias uppgift.

tror att USAs krigföring handlar om ett handelsembargo, och att de som dömdes för ett år sedan är samvetsfångar. Vore det bara ett embargo så skulle USA inte ha behövt några informatörer på Kuba. Men tyvärr handlar det om ekonomisk krigföring och hot om invasion.

Under mer än 40 år har USA bedrivit sabotageverksamhet, statsterrorism och biologisk krigföring mot grödor, boskap och folk. Många tusen kubaner har dött eller lemlästats. USAs ekonomiska krigföring har kostat Kuba 70 miljarder dollar. Fartyg och flyg som angör Kuba utestängs från USA, företag som handlar med Kuba inte får handla med USA, stål med kubanskt nickel får inte exporteras till USA, alla USA-ambassader har en tjänsteman som ska försöka stoppa handel och investeringar. Under 90-talet lyckades de stoppa 9 av 10 investeringsprojekt.

Kuba utestängs från över 50% av moderna läkemedel för att patenten innehavs av USA-bolag. Liv går förlorade. Kuba får inte använda fiberkabel för anslutning till internet. USA utestänger kubanska forskare, musiker, författare, filmare från internationella evenemang. USA-medborgare som reser till Kuba kan bötfällas med tiotusentals kronor eller fängelse osv, osv.

Som en del i krigföringen för att återta kontrollen försöker USA skapa en inre "opposition". Den öppna finansieringen (USAID) till dessa grupper (ett par hundra) är 15 miljoner dollar för 2004, dubbelt så mycket som CIA-pengarna till press och militär i Chile 1970-73 för att störta Salvador Allende. Sedan 2001 har USA trappat upp de lika grundlösa som ofta upprepade anklagelser om biologiska vapen och stöd till terrorism. Detta tillsammans med USAs militära doktrin att i förebyggande syfte slå till först "på ett ögonblicks varsel i vilket mörkt hörn i världen som helst" utgör ett akut hot mot Kuba. Och i Florida-träsken tränar väpnade ligor med FBIs och CIAs fulla vetskap och förbereder sig att ingå i "det nya Kubas militärmakt".

Sommaren 2002 anlände en ny chef till USAs intressekontor i Havanna med uppdrag att ena smågrupperna och bygga en stark "inre opposition", skapa oroligheter och bereda världsopinionen på ett militärt ingripande från USA. Parallellt uppmuntrade USA fartygs- och flygplanskapningar, hälsade kaparna som hjältar. Samtidigt meddelade USA att kapningarna utgjorde en fara för USAs nationella säkerhet. Det var ett direkt hot om militär aktion. Man behöver inte kunna Latinamerikas moderna historia i detalj för att förstå vad som var i görningen.

I det läget anhölls och dömdes 75 av USAs främsta kollaboratörer på Kuba - i regelrätta rättegångar med advokater de själva har valt - enligt 62 kapitlet i strafflagen, artikel 91, "verksamhet i utländsk makts intresse i syfte att skada den kubanska statens oberoende" samt kapitel 88 "Lagen till försvar av det nationella oberoendet och ekonomin" artiklarna 5.1, 6.1 och 7. Där förbjuds kubanska medborgare att delge USA-regimen information som underlättar den ekonomiska krigföringen mot befolkningen och den undergrävande verksamheten för att installera en USA-vänlig regim.

På vanligt svenskt språkbruk kallas detta spioneri och samarbete med fientlig främmande makt. Enligt kan det ge livstidsstraff. Arne Treholts förehavanden, som gav honom livstidsstraff i Norge, framstår som en oförarglig bagatell i jämförelse med de dömda kubanernas samarbete med USA-regimen.

Frågan om demokratins villkor och möjligheter återkommer jag gärna till om det finns utrymme.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2004-03-24

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-24