Debatt
 
     
 
Till Sundsvalls Tidning med önskemål om publicering

Svar på frågor, även på dem som inte ställdes

Sundsvalls Tidnings ledarredaktör Anna Westin frågar Svensk-Kubanska Föreningen om Kuba.

Vi fick inte frågan om vad Kubas gratis utbildning av 5000 läkare med studenter från tredjevärldenländer som Guatemala, Haiti, Sydafrika kommer att betyda för de mänskliga rättigheterna för fattiga människor som aldrig sett en läkare i sin by eller slumstadsdel.
Vi fick inte heller frågan varför USA:s regering kan tillåta att högerextremister i Florida fullt öppet såsom visats på svensk TV - får utbilda terrorister som tungt beväpnade försöker göra räder mot Kuba och döda människor där.

Istället undrar redaktören hur vi ställer oss till det faktum att Kuba har kvar dödsstraffet. Svaret på den frågan är att inte vi, och knappast någon annan i Sverige, vill ha dödsstraff.

Ledarredaktören frågar inte heller hur det kommer sig att Kuba har lyckats motstå USA:s 40 år av ekonomisk krigföring, blockad, bakteriologisk krigföring, förtalskampanjer och väpnade attacker och vilken enastående folklig organisering som möjliggjort för Kuba att försvara sin självständighet och värdighet mot dessa erövringsplaner.

Istället får vi frågan "varför får man inte bilda organisationer på Kuba?" Faktum är att det kubanska folket är ett av de mest organiserade i hela världen, och det är nyckeln till varför de lyckats försvara sin revolution mot utländsk inblandning. Den revolutionen har lett till att Kuba nu är världsledande när det gäller ekologisk odling, och därmed tar sitt ansvar för en av nutidens viktigaste miljöfrågor.

Vi får frågan "Varför hävdar ni att det finns demokrati på Kuba?" Verkligheten är att det är alltfler i Sverige som funderar över vår egen demokrati t.ex. hur företagsnedläggningar kan ske utan att vår valda regering har något att sätta emot! På Kuba är det själva revolutionen 1959 som har störtat den USA-uppbackade Batistadiktaturen och infört en demokrati som diskuterats på tiotusentals möten och fastställts genom folkomröstning. Resultatet är att mer än 95 procent av de röstberättigade på Kuba utnyttjar sin rösträtt medan vi i Sverige kämpar med minskande valdeltagande. På Kuba är det rösträtt från och med 16 årsåldern och man har ett utvecklat personvalssystem där Kubas kommunistiska parti enligt vallagarna inte har rätt att delta överhuvudtaget.

Under demokrativeckan i Sundsvall blir det ett ypperligt tillfälle för alla som vill veta mer om Kuba. Passa då på att lyssna till tidskriften KUBA:s redaktör Eva Björklund som håller föredrag på fredag och lördag.

Martin Österlin
Ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen

Infört på ELAK 2001-09-06

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04