Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Göteborgs Posten 040221

Slutreplik

"F d Kubabeundrare" hävdar att egenföretagande är förbjudet på Kuba. Många tror att det är så, men i själva verket är eget företagande mycket spritt inom en mängd olika branscher. Enda begränsningen är att man inte får ha anställda.

"F d Kubabeundrare" hävdar också att ingen får sin lön i dollar. Det är heller inte riktigt. I en hel del branscher som anses särskilt viktiga, får de anställda ut en del av lönen i dollar. Det kan gälla anställda inom tobaks- och gruv -industrin, stuveribranschen, m m. Dessutom är ju turismen numera Kubas största inkomstkälla. Dessa två miljoner turister som besöker Kuba varje år, bidrar till att så mycket som 65% av Kubas befolkning har tillgång till dollar.

Bågenholm hävdar att vanliga kubaner inte får köpa internetkort.
Jag har själv vänner som besökte bekanta på Kuba över julen. De köpte själva internetkort och såg hur vanliga kubaner köpte internetkort utan problem. På ett internetcafé surfade både de och kubanerna utan problem över hela världen för en dollar per timme. De besökte också universitetet. Inte heller där var det några problem att surfa världen runt, utan inskränkningar. På senaste tiden har postkontoren öppnat en ny service, där man erbjuds egen e-postadress samt möjlighet till obegränsad surfning för 1,5 dollar per timme.

Dock finns det problem med svarta uppkopplingar på internet. Folk som har tillgång till internet på sitt jobb, kan t ex mot betalning lämna ut sin internetkod till någon annan person som sedan sitter och surfar privat hemma. Eftersom man har stora problem att t.o.m. klara vanlig telefontrafik, p.g.a. det gamla, underdimensionerade telenätet, så är det väldigt viktigt att få bort alla som med hjälp av olika knep kopplar upp sig svart. Det handlar alltså om kapacitetspropblem, inte att försöka hindra folk från att få information om omvärlden.

Idag har drygt 4% av kubanerna tillgång till nätet, en med våra mått låg siffra, men jämfört med övriga u-länder hög. Men Kuba satsar idag oerhört mycket på IT, bl a genom utbildning och utbyggnad inom skolan. På universiteten har man sammanlagt 15 000 datorer varav 84% är uppkopplade mot nätet. T o m skolor i otillgängliga byar i bergstrakterna har åtminstone en dator, ofta driven av solceller, om elnätet inte är framdraget i dessa trakter ännu. Detta i kombination med den stora satsningen på ett modernt fiberoptiknät gör att Kuba ganska snart kan förväntas ta ett stort språng framåt, vilket kommer att få stor betydelse för alla sektorer i samhället, samtidigt som internet kan bli verklighet för gemene man.

Robert Frykner

Infört på ELAK den 23 februari 2004

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: den 23 februari 2004