Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Hudiksvalls Tidning 04-02-13

Utrikesrapportering i HT

Lördagen 04 02 07 domineras ledarsidan i HT av ett inlägg av Gunnar Olofsson som kritiserar tidningens bristfälliga utrikesrapportering. HT svarar med att skylla på små resurser vilket ju inte är helt fel. Även om jag håller med Olofsson, vill jag nog påstå att HT är bland dom bättre i svensk dagspress. Hur många borgerliga, och för den delen socialdemokratiska tidningar offrar ledarsidan för att ge plats åt polemik mot en vänsterskribent. Även insändarsidan verkar vara tämligen generös med utrymme för skilda åsikter.

Med ett undantag när: När det gäller Kuba hämtar HT tydligen sin information ur samma grumliga källor som praktiskt taget alla andra media. Information och uppgifter om ”diktaturen” på Kuba kommer nästan uteslutande från den exilkubanska extremhögern, rikligt finansierad och utbildad av främst USA. Propagandan är ofta så gemen och lögnaktig att man baxnar. Att publicera objektiv och rättvis information om Kuba är praktiskt taget omöjligt. Försök till anständig information om Kuba refuseras av många tidningar under förevändning av att artikeln/insändaren är för lång. Däremot blir aldrig antikubanska propagandaartiklar för långa.

För den som vill ta del av utvecklingen på Kuba, gå in på svensk – kubanska föreningens hemsida www svensk.kubanska.se/ Från webbsidan kan även föreningens studiehandbok ”En annan värld är möjlig” beställas. Boken i A-4 format på 200 sidor gavs ut 2003 med ekonomiskt bistånd av SIDA. Kuba är i särklass världsledande per capita på biståndsarbete. För alla som brinner för insatser i tredje världen, torde boken och hemsidan bli en uppenbarelse, och en bekräftelse på att underutveckling och fattigdom kan bekämpas och avskaffas. Kubas enastående framgångar på en rad områden är ett akut hot mot USA:s dominans i främst latinamerika där Kubas biståndsarbete och sociala utveckling får allt fler anhängare. Kubas framgångar är nog främsta anledningen till USA:s och på senare tid även EU:s världsomfattande ekonomiska repressalier och ständigt återkommande demoniseringskampanjer.

Torsten Skalin

Infört på ELAK 2004-03-03

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-03