Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Göteborgs Fria Tidning 2005-09-03

Om de "oberoende" biblioteken på Kuba

I svensk dagspress publiceras då och då artiklar om de "oberoende" biblioteken på Kuba. De tillhandahåller litteratur som påstås vara förbjuden, däribland Pippi Långstrump. Vi får också veta att många av de "oberoende" bibliotekarierna sitter i fängelse.

Svenska bibliotekarier som varit på Kuba har dock kunnat konstatera att Pippi-böckerna hör till de mest utlånade. Amerikanska Biblioteksföreningen, ALA och Internationella Biblioteksföreningen IFLA, har också varit på Kuba och granskat de offentliga biblioteken. Ingen av dem har kunnat konstatera att någon litteratur skulle vara förbjuden

Men om nu inga böcker är förbjudna, varför finns då de "fria" biblioteken?

De finns helt enkelt enbart för att vi i utlandet ska tro att det råder ett sådant förtryck på Kuba att de inte ens får läsa vilka böcker de vill. Det är hela syftet. Och för att det ska fungera så krävs det att dessa "oberoende" bibliotekarier ser till att de blir intervjuade av utländsk press, eller att "oberoende" journalister skriver artiklar som blir publicerade i utländsk press. De ljuger helt enkelt eller vinklar sina artiklar, oftast genom att utelämna viktig information, så att Castro ska framstå som mer eller mindre galen och oberäknelig. Det yttersta syftet är att demonisera Kuba så att omvärlden accepterar en militär invasion.

I maj förra året presenterade USA en detaljerad plan för hur maktövertagandet skulle gå till. Hela landet ska återprivatiseras, jordbrukskooperativen upplösas och bönderna vräkas, det offentliga pensionssystemet avskaffas och gratis sjukvård och utbildning skrotas. USA kommer själva att godkänna politiska partier, tillsätta domare och utbilda poliser. William D Rogers, f d tjänsteman på USA´s UD, beskriver planen som "skräckinjagande" och att det kommer att bli den våldsammaste aktionen i Latinamerika på 50 år.

Under alla år har USA finansierat inhemska "mänskliga rättighetsgrupper", "oberoende" bibliotekarier, "oberoende" journalister, etc. USA`s chef för intressekontoret i Havanna har helt öppet rest landet runt och värvat folk till grupperna. Han har haft regelbundna möten med dem på intressekontoret där planer dragits upp för hur man ska kunna provocera fram oro, polisingripanden och rena sabotageaktioner. De har blivit frikostigt avlönade. I år höjde USA anslaget till svindlande 36 miljoner dollar. Dessa grupper är alltså inte oberoende, i alla fall inte av USA.

Oturligt nog råkade man värva en del kubanska agenter till sina grupper. De spelade med i åratal och samlade bevis. Det var det som ledde till att 75 personer i de "oberoende" grupperna dömdes till fängelse. De har mot betalning deltagit i främmande makts aktiviteter för att störta regeringen. Lagstiftningen är härvidlag densamma i de flesta västländer, inklusive Sverige. Ingen "oberoende" bibliotekarie sitter bakom lås och bom enbart för att ha tillhandahållit böcker för den som vill låna, eller, som det ofta heter i media, "för att ha kritiserat Castro".

Robert Frykner

Infört på ELAK 2005-09-08

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2005 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2005-09-08