Debatt
 
     
 
Inskickat till Stockholms Fria Tidning

Liberalerna förväxlar krig och fred, förövare och offer

I Stockholms Fria Tidning har Erik Jennische, Svensk Internationellt Liberalt Centrum, SILC, gjort sig till språkrör för de mest reaktionära påståendena i Miami och hävdat att Kuba är en av de stater i världen som deltagit i flest krig de senaste decennierna, och som allierat sig med de värsta förtryckarna.

Erik Jennische har vänt svart till vitt. Det är inte Kuba utan USA som har varit inblandat i flest krig i världen under de senaste årtiondena. Och det land som allierat sig med de värsta förtryckarna - Pinochet, Videla, Stroessner, Somoza, Mobutu, Savimbi, Suharto, Pol Pot, Bin Laden m fl ­ är inte heller Kuba, utan USA.

Kuba har deltagit med trupper i två krig under de senaste 30 åren: Etiopiens försvar mot Somalias försök att erövra Ogaden 1976, och Angolas försvar mot Sydafrikas invasion 1975-1986. Kubas avgörande insatser för Angolas och Namibias befrielse och för apartheids fall i Sydafrika måhända beklagas av liberalerna, men folken i Södra Afrika ser dem knappast som meningslösa. Bombningarna av Panama, invasionen av Grenada, den lågintensiva krigföringen mot Nicaragua, bombningarna av Irak, av Jugoslavien, av Sudan, av Afganistan har inte utförts av Kuba. När de iberoamerikanska länderna förra året i Panama skulle anta en resolution mot terrorism hävdade Kuba att all terrorism måste innefattas, inte bara ETAs i Spanien utan också t ex Kubansk Amerikanska Stiftelsens terroraktioner mot Kuba, bl a aktualiserade av det planerade mordförsöket på Fidel Castro under Panamamötet. När de andra länderna inte vågade utmana USA, som härbärgerar Kubansk Amerikanska Stiftelsen, valde Kuba att inte skriva på, men klargjorde i sina uttalanden att dess fördömande omfattade all terrorism, ETAs och andras. Kuba skiljer dock mellan befrielsekrig mot inhemska eller utländska förtryckare som är folkens rättighet när inga andra utvägar finns, och terrorism som är aktioner riktade mot oskyldig civilbefolkning. Och menar att terrorism aldrig kan försvaras, inte ens under befrielsekrig.

Under Natos krig mot Jugoslavien stod Kuba under hela tiden fast vid sitt fördömande av bombningarna som ett brott mot internationell lag och ett övervåld mot oskyldiga civila både i Kosovo och Serbien. Detsamma gjorde många fredsvänner här i Sverige. Desamma som nu vänder sig mot bombningar av oskyldiga civila i Afganistan.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2001-10-16

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04