Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Sundsvalls Tidning 2004-05-18

Kritiken kvarstår

Johan Åkerblom, Informationschef på SIDA, anför att inga biståndsländer begärt att Sverige ska vara med och finansiera sjukvård med hjälp av kubanska biståndsinsatser. Vilka har då begärt den hjälp av Kuba som medfört att c:a 15 000 kubanska läkare arbetar i 64 länder? Afrikanska länder skulle naturligtvis med glädje ta emot 1000-tals kubanska läkare, om projektet kunde finansieras. Vilka länder står bakom Frankrikes, Japans, med fler länders medfinansiering av några kubanska biståndsinsatser?

Insatserna i Colombia försvaras med stöd för mänskliga rättigheter. Att motverka korruption, stöd till oberoende medier m.m. Har inte SIDA upptäckt att colombianska medborgare som arbetar för fackliga rättigheter, kritisk journalistik, jordbruksarbetare som kräver de anspråkslösaste rättigheter, kort sagt arbetar för mänskliga rättigheter. Regelmässigt mördas av regimens handgågna paramilitära styrkor. Dessutom är Colombia ett förhållandevist rikt land på tillgångar, ägda av en superrik minoritet och multinationella företag. Min åsikt står fast: Man kan inte bedriva meningsfullt biståndsarbete under rådande genomkorrumperade regim. Misstanken om att SIDA:s biståndspolitik är avhängig USA:s realpolitiska intressen kvarstår tyvärr.

Torsten Skalin

Infört på ELAK 2004-05-26

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-05-26