Debatt
 
     
 
Först hört i Klarspråk 12 juli 2002

Angående en ledare i JönköpingsPosten

Kubas diktator störtades 1959 av det kubanska folket. Sedan dess har USA på alla sätt saboterat Kubas ansträngningar att bygga ett bättre liv för sina medborgare. USA satsar varje år miljontals dollar på att störta den kubanska regimen. Det har kostat Kuba tusentals människoliv och enorma penningsummor. Men tack vare kubanernas uppslutning bakom sin regering, har USA ännu inte fått utdelning på sina satsade dollar i form av en USA-vänlig regim på Kuba.

Bush har nu allvarligt trappat upp krigföringen mot Kuba, och USA:s Latinamerikapolitik styrs av en exilkuban, Otto Reich. Denne Otto Reich var inblandad i Iran-Contras affären, liksom i den misslyckade kuppen mot Venezuelas folkvalde president nyligen. Otto Reich har även mycket nära kontakter med terroristorganisationen CANF i Miami. CANF planerar och utför terroristaktioner mot civila mål på Kuba. I förra månaden var Bush i Miami och träffade en jublande skara från CANF och extremhögern. Där talade Bush åter om att militärt angripa "skurkstater" i "förebyggande" syfte. Skurkstater är alla länder i världen som inte dansar efter USAs pipa. Bush pekar ut ett 60-tal länder i världen som tänkbara mål för amerikanska attacker.

I sin upptrappning i hoten mot Kuba har Bush gett exilkubanska terroristorganisationer plats i Vita Huset. USA har skjutit FN åt sidan och ett maktberusat USA säger sej inte kunna acceptera det kubanska systemet, utan har bestämt sig för att krossa det.

På dessa dödliga hot mot har kubanerna svarat med jättelika demonstrationer i vilka miljontals människor visat sitt stöd för Kubas oberoende, mot USAs krav på bestämmanderätt.

Skrämmande nog sluter dominerande media i Sverige upp bakom USA. De regimer som ogillas av USA, ogillas av svenska media. Att få ge en avvikande bild i media är omöjligt, likriktningen är så gott som total.

Därför kan till exempel JönköpingsPosten den 26 juni påstå att: "Kuba klassas som ett av världens mest ofria länder." Av vem, frågar vi. Inte av Amnesty, inte av FN, WHO, FAO, UNESCO som alla berömmer Kuba. Nej inte ens av Världsbanken, som framhåller Kuba som ett bra exempel på en icke-korrumperad och framgångsrik modell. Vem alltså? Lögn på lögn staplas i tidningsledaren. Men svar med avvikande uppfattningar kastas rutinmässigt i papperskorgen av Jönköpings Postens redaktion.

Om man litar till svenska tidningar är det omöjligt att förstå det stöd som Kuba har bland miljontals människor runtom i världen och, framförallt, bland kubanerna själva. Så kan exempelvis Jönköpings Posten inte fatta detta omfattande stöd för den kubanska socialismen.

Men det kan den som sett de välnärda barnen, de välutbildade ungdomarna, hälsosystemet och den sociala tryggheten på Kuba. Och sett de livliga politiska diskussionerna och folkets delaktighet i besluten och i valprocessen med fria och hemliga personval. Allt detta något som de flesta vanliga människor i tredje världen bara kan drömma om.

Stödet för det kubanska systemet kan också den förstå, som sett politiskt oppositionella kallblodigt mördas i Colombia, gatubarnen i Brasilien, den utbredda kriminaliteten, drogmissbruket och rasdiskrimineringen i USA, barnadödligheten i Honduras, den omättliga korruptionen i Nicaragua, analfabetismen i Mexico, förtrycket av indianerna i Guatemala och sjukdomarna på Haiti.

Medvetet eller omedvetet spelar media med i USAs smutskastning av Kuba. En demonisering som är nödvändigt för att få opinionen att acceptera USAs agerande den dag världsmakten finner tiden mogen att militärt angripa Kuba för att åter kunna bestämma över kubanernas liv.

Tongivande media spelar idag samma ynkliga roll gentemot USAs utrikespolitik som de flesta tidningar gjorde i Sverige på 30-talet i medlöperiet med HitlerTyskland. Det är skrämmande.

Zoltan Tiroler
Svensk-Kubanska Föreningen, Jönköping

Infört på ELAK 28-aug-2002

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04