Debatt
 
     
 
Först tryckt i JönköpingsPosten

KDU Förolämpar Offren för Förintelsen

KDU har startat en kampanj mot Kuba. Man kan ju tycka att de kanske skulle veta åtminstone något om det man bekämpar. Det gör inte KDU. Det visar sig tydligt i den anonyma insändare man har i JP3/2. KDU har definitivt passerat gränsen för all anständighet när man jämför Castros inbillade offer med de miljoner som utrotades av nazisterna under Förintelsen! Att använda sådana argument tyder på total okunskap och total desperation.

KDU slår knut på sig själva när man försvarar Batista-diktaturen (som störtades av kubanerna 1959). KDU påstår Batista var på väg emot det "post-agrara" samhället. Med det menar KDU kanske lantarbetarna som var arbetslösa hela året, utom några veckor under sockerskörden. På landet fanns ingen hälsovård eller utbildning. Analfabetismen var utbredd och barnadödligheten skrämmande. Ingen elektricitet och inget rent vatten, liksom undernäring, bidrog till sjukdomarna och den korta livslängden. Idag åtnjuter lantarbetarna, precis som alla andra kubaner, gratis sjukvård och gratis utbildning.

KDU har sett det ingen annan sett: "bakgårdar med dess gatubarn". Något som inte FN-organen UNICEF, WHO eller någon annan trovärdig källa med verksamhet på ön sett. Tvärtom framhålls Kubas utbildningsväsen, Kubas hälsovårdssystem, Kubas sociala trygghet som ett föredöme av FN och andra internationella organ, inklusive Världsbanken. En förkrossande majoritet av alla kubaner skulle bli heligt förbannade om de visste vilka lögner KDU sprider om dem. De är stolta över de framgångar de nått. Mest stolt är man just över den omsorg barnen får. Barnen är friska, välklädda och välnärda. I motsats till de "demokratier" KDU omhuldar, existerar inte barnarbete i Kuba. De går i skolan och familjerna klarar sig utan barnens arbetskraft.

Det kubanska samhället bygger på att alla har rätt till utbildning, mat, hälsovård, bostad, trygghet. I KDU:s sk demokratier existerar inte dessa rättigheter. De länder som inte kan ta hand om sina egna barn, sin egen framtid, de borde inte kallas för demokratier.

Inte heller känner KDU till något om verkligheten i övriga Latinamerika. De skriver okunnigt, naivt och blåögt om att i dessa länder kan pensionärer och eventuellt andra missnöjda demonstrera för sina rättigheter! Fråga indianerna i Bolivia, Guatemala eller Mexico! Fråga gatubarnen i Brasilien! Fråga lärarna och lantarbetarna i Colombia! Fråga dem som fortfarande kan tala! De som protesterar torteras och dödas eller "försvinner" i många fall. Pension kan de bara drömma om. Den drömmen är en realitet på Kuba, där man har ett pensionssystem, unikt för Latinamerika. Och för att den drömmen är en realitet är Fidel Castro en hjälte i hela 3:e världen och kallas för "min bror" av Nelson Mandela!

Zoltan Tiroler
Svensk-Kubanska Föreningen, Jönköping

Infört på ELAK den 11 mars 2003

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04