Debatt
 
     
 

Lovats att tryckas i Göteborgs Posten

Internet på Kuba

GP och andra medier förmedlade den 12/1 ett TT-telegram under rubriken "Kuba begränsar tillgången till internet". Där meddelades att den nya lagen förbjuder internetuppkopplingar från vanliga telefonabonnemang hos det statliga telebolaget Etecsa. Endast läkare och vissa andra grupper skulle ges dispens. Övriga skulle spåras upp och stoppas.

Vad TT, eller dess ursprungliga källa, underlät att meddela, var att den som vill, även fortsättningsvis kan koppla upp sig, bara man först inhandlar ett internetkort, vilket innebär att man får betala mer för surfning på nätet än för vanliga samtal.

Anledningen till detta är, att Kubas telefonnät är omodernt och har stora kapacitetsproblem. Tjänsterna på telefonnätet är dessutom starkt subventionerade. Därför vill man styra över internetanvändarna till ett nytt, modernt fiberoptiknät som är under uppbyggnad. Detta nät är inte subventionerat och följaktligen dyrare att använda. Men den som så önskar kan alltså fortfarande koppla upp sig mot det gamla nätet, bara man köper ett internetkort.

De som skulle spåras upp och stoppas är de som genom stöld eller svartköp av koder och abonnemang utnyttjar nätet illegalt, utan att betala för sig.

Att Kuba skulle försöka strypa tillgången på internet är alltså en tidningsanka, men samtidigt ett högst medvetet led i USA`s försök att utmåla Kuba som en "skurkstat", precis som man gjort med Irak och dess massförstörelsevapen som aldrig hittades. På samma sätt anklagar man nu Kuba för att ha biologiska vapen.

I jämförelse med övriga Latinamerika har kubanerna stor tillgång till internet. Man prioriterar skolor, arbetsplatser, ungdomsklubbar och internetkaféer för att nå så många som möjligt - resurserna är begränsade.

Som vanligt försöker USA hindra Kuba från att utvecklas även på detta område. Man har t ex vägrat att samarbeta med Kuba i arbetet med att lägga en ny modern kabel mellan Kuba och Florida. Man hindrar konsekvent välgörenhetsorganisationer i USA från att donera datorer till Kuba. Nu senast stoppades 400 datorer avsedda för sjukhus.

Var kritisk vid läsning av nyheter om Kuba. Jämför gärna med vår information på www.svensk-kubanska.se

Robert Frykner
Medlem i Svensk-kubanska föreningen

Infört på ELAK den 3 februari 2004

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: den 3 februari 2004