Debatt
 
     
 
Först tryckt i GöteborgsPosten, Fria ord 24/10 2002

Fler Än Fattiga Kuba Borde Hjälpa Haiti

1990 tändes hoppets stjärna i Haiti. I de fria valen segrade prästen och befrielseteologen Jean Bertrande Aristide. Duvaliers brutala familjediktatur var äntligen till ända. Bara 9 månader senare krossades drömmarna av en militärkupp och Aristide drevs i landsflykt. Militärerna, varav flera stod på CIA:s lönelista, specialiserade sig på korruption och droghandel. Oppositionella mördades systematiskt. Efter tre år av terror hade den internationella opinionen mot dem vuxit så starkt att Clinton såg sig föranledd att - mot CIA:s vilja - ingripa militärt och återinsätta Aristide.

Haitis lidande är omätligt. 300 000 har smittats av HIV och AIDS-tragedin har gjort 165 000 barn föräldralösa. 85 % av befolkningen kan inte läsa. Trots detta förvägrar USA i samarbete med EU nya lån till Haiti. Orsaken till detta är officiellt en ren teknikalitet i valet år 2000 som Aristide vann stort. På grund av den höga analfabetismen har Haiti alltid använt en modifierad modell jämfört med vad OAS föreskriver. Detta har aldrig upprört någon tidigare och valobservatörer från USA:s kongress har berömt valets genomförande. Men nu används det som förevändning för att strypa hjälpen till landet.

De verkliga motiven handlar om att en liten klick högerextrema exilkubaner tagit över USA:s Latinamerikapolitik i utbyte mot sina stora bidrag till Bushs valkampanj. Dessa har drivit igenom stora bidrag från USA till Haitis oppositionskoalition, som enligt Washington Post domineras av personer med anknytning till den avskydda militärdiktaturen och till Duvalier-familjen. Samtidigt ska Haiti svältas ut tills folket ger upp och accepterar en marionettregim som följer varje diktat från USA och internationella låneinstitut. Oppositionens huvudfråga är därutöver ett återinförande av den avskydda militären som Aristide låtit avskaffa.

Fredspristagaren Jimmy Carter tar upp Haiti i sin rapport från Kubabesöket i maj i år (se Carterinstitutets hemsida). Han berömmer Kuba för att man skickat 800 läkare till Haiti för att bekämpa AIDS-epidemin där. Nog borde det finnas fler än det fattiga Kuba som har råd att hjälpa Haiti?

Björn Blomberg

Infört på ELAK den 29 oktober 2002

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04