Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i tusenpennor.se 26/2 2006

DN applåderar FN-reform: Kuba ut, USA in


Målet med reformarbetet i FN och omdaningen av UNHRC, FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har framgått ganska tydligt.

Kortfattat kan saken beskrivas som att USA och i viss mån de övriga imperialistiska länderna, särskilt de som kan aspirera på att bli permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd har velat omvandla FN till ett organ för imperialism. För att legitimera en krigs-aktivistisk politik byggd på FN-mandat vill dessa länder utnyttja FN:s möjlighet att definiera vad som utgör den mänskliga civilisationen, främst utgående från de mänskliga rättigheterna, men också från en definition av demokrati som inbegriper rätten till kapitalistisk profit.

Det har bara inte varit möjligt att beskriva saken så utan att själv framstå som konspirationsteoretiker.

Där har nu Dagens Nyheters Per Ahlin gjort ovärderlig nytta genom att faktiskt på DN:s ledarsida offentliggöra uppsåtet.

Per Ahlin hävdar inte uttryckligen att imperialistländernas behov borde vara grunden för hela FN-reformen. Han kritiserar till och med USA:s FN-ambassadör John Bolton för att denne krävt omförhandling av hela paketet från början.

Det nu framförhandlade förslaget till regelverk för UNHCR (II) innebär visserligen att man inte omedelbart uppnår slutmålet, men texten är en kompromiss som Per Ahlin ändå anser vara acceptabel.

Han skriver att:

Inte ens till synes betryggande majoriteter - Kofi Annan föreslog att minst två tredjedelar av generalförsamlingen skulle rösta för en kandidat - hade kunnat garantera att endast solida demokratier tog plats runt bordet. Det fanns bedömare som konstruerade trovärdiga scenarier där Kuba valdes in och USA hölls utanför.

I den ännu inte likviderade kommissionen för de mänskliga rättigheterna (den nya kommer att heta ”rådet” men få samma förkortning) har i stället Kuba ingått medan USA hållits utanför.

Att det finns motsättningar mellan USA och Kuba är knappast någon nyhet. Kubas revolution framstår som ett föredöme för folken i flera länder i Sydamerika, och USA:s verksamhet i området försvåras i motsvarande grad. USA har också upprättat en särskild myndighet för att planera restauration av komprador-kapitalism på Kuba.

Den brådska som präglade ambassadör Boltons agerande i slutet på förra året, när han till och med hotade med att USA inte skulle betala in sitt utlovade bidrag till driften av FN förrän frågan om kommissionen om de mänskliga rättigheterna fått en – för dem - tillfredställande lösning, kan dock tänkas ha en ytterligare förklaring.

Det är meningen att UNHCR (I) skall hinna läggas ned före sitt planerade möte i mars i år. Därmed kunde de ha blivit förhindrade att publicera sin kritiska rapport med krav på stängning av USA:s koncentrationsläger på Guantanamobasen.

Dock har denna rapport hunnit publicerats. Med tanke på detta blir det närmast komiskt när Per Ahlin beklagar att även efter den nu föreslagna FN-reformen har genomförts finns ”Risken för att diktaturer som försöker spela de mänskliga rättigheternas främsta förespråkare ska bli medlemmar … kvar.”

Det framstår som sannolikt att just genom denna reform ökas risken för att kolonialmakten USA, som sedan länge försöker spela de mänskliga rättigheternas främsta förespråkare skall kunna tilltvinga sig medlemskap.


Per Ahlin refererar inledningsvis ett intressant förslag som han tillskriver Kofi Annan:

”… att endast länder som själva respekterar de mänskliga rättigheterna skulle få vara med i det nya rådet.”

Ahlin kommenterar själv detta med att:

”Det kan låta självklart - stater bör inte övervaka efterlevnaden av något som de själva inte följer.”

Det framstår dock inte som särskilt sannolikt att Ahlin menar att denna självklarhet skulle få diskvalificera USA. 
Eller att Kuba skulle få ingå.

Fred Torssander

Infört på ELAK 2006-02-28

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2006 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2006-02-28