Debatt
 
     
 
Först tryckt i Upsala Nya Tidning 01/08/27

ABF i diktaturens tjänst?


Varför engagerar sig en demokratisk organisation som ABF i hyllningsmöten för diktaturen på Kuba? frågar Fredrik Malm och Fredric Skälstad.

Vladimiro Roca är ledare för ett av Kubas otillåtna socialdemokratiska partier. Sedan 1 400 dagar sitter han i isoleringscell i Havanna enbart på grund av sitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter.
Samtidigt är socialdemokratiska ABF medarrangör vid ett hyllningsmöte för den kubanska diktaturregimen i Uppsala 1 september.
Vi undrar varför?
Arrangörer för mötet är, förutom ABF, Ung vänster, Kpml(r) och Svensk-kubanska föreningen, SVEK.
SVEK är Fidel Castros svenska fanklubb och föreningen tar öppet avstånd från demokrati. I artikeln "Ett flerpartisystem skulle skada Kuba" skrev SVEK:s ordförande Martin Österlin tidigare i år att: "Kubanerna vet att om de till-låter flera partier och inför partival enligt västvärldsmodell, så kommer det in utländska pengar till högerpartier som kommer att slå sönder den folkliga välfärden." (Eskilstuna-Kuriren 24 /1 2001).
Genom sin medverkan bidrar ABF till att ge legitimitet åt antidemokratiska grupper. Kuba är en av världens mest totalitära stater. Kommunistpartiet är det enda tillåtna partiet. För att få kandidera i de kubanska valen krävs godkännande från kommunistpartiet. I praktiken innebär detta att endast personer som är systemet trogna får göra sin röst hörd. Kommunistpartiets organ Granma är den enda tillåtna dagstidningen. Den kubanska befolkningen har förvägrats yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i över 40 år.
Om arrangörerna har ambitioner att mötet inte ska bli ett hyllningsmöte, skulle de bemöda sig om att bjuda in andra än enbart försvarare av systemet på Kuba. Så är dock inte fallet.
Huvudtalare är en företrädare för den kubanska ambassaden — alltså en officiell företrädare för västra hemisfärens mest totalitära stat! I Sverige finns flera hundra kubaner som flytt Castros diktatur. Dessa människor har oerhört mycket att berätta om systemet på Kuba. Likaså finns möjligheten att bjuda in företrädare för oppositionen på Kuba till Sverige, i den mån de inte sitter fängslade eller inte får utresetillstånd.
För två år sedan stod ABF som medarrangör vid ett Kubaseminarium i bildningsförbundets egna lokaler på Sveavägen i Stockholm. Då hade hela nio företrädare för den kubanska regimen bjudits till Sverige för att delta. Så resurser att bjuda in någon företrädare för demokratirörelsen på Kuba borde rimligen finnas.
På ABF:s hemsida kan man läsa: "ABF är en demokratiskt uppbyggd organisation med alla människors lika värde som en av grundpelarna. Därför accepterar ABF inte enskilda personer eller organisationer vars arbetssätt och idéer strider mot vår grundläggande människosyn." Varför samarbetar då ABF med organisationer som propagerar mot demokrati och flerpartisystem?

Fredrik Malm
Initiativtagare till bokinsamlingen Kubas fria bibliotek
Fredric Skälstad
Ordförande Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala Län

Infört på ELAK 2001-09-05

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04