Debatt
 
     
 

Först tryckt i Svenska Dagbladet 2004-10-12

59 Miljoner För Att Återta Kuba

Göran Hägglund vill att ska rensa ut sådana som jag ur vänsterpartiet. Intressant uppmaning i sig. Intressant också att han menar att vi är Castros megafoner när vi försöker sprida information från Miami Heralds, US-AIDSs och State Departments hemsidor. För det är där vi kan läsa om USAs federala mångmiljonanslag till de s k oberoende för att återta kontrollen över Kuba. Det handlar inte om hjärnspöken och hemliga CIA-operationer, det handlar om helt öppna planer på ockupation av en självständig nation. Hägglunds missuppfattning kan ha samband med att svenska massmedia konsekvent avstår från att informera om dessa planer.

I ett över 450-sidigt handlingsprogram som utrikesminister Powell lade fram 6 maj avsätts 59 miljoner dollar för att förbereda återkoloniseringen av Kuba. Stödet till den undergrävande verksamhet och till den internationella desinformationskampanj som pågått i många år femdubblas till 36 miljoner dollar. Hägglund verkar tro att det inte finns mottagare för detta på Kuba, utan att USA kastar pengarna i sjön. Eller så menar han att USA är i sin fulla rätt, och att det är en medborgerlig rättigheter att medverka i fientlig makts erövringsplaner.

5 miljoner ska förmå fler utländska regeringar, massmedia och organisationer att stödja de USA-finansierade grupperna och till att avskräcka turister från Kuba. Jag tror nu inte att vare sig svenska massmedia eller riksdagspartier tar del av dessa pengar. Men de verkar inta en okritisk hållning till den dollarfinansierade desinformation som ska tillverka det samtycke USA behöver för att kunna genomföra sina planer.

"ett regelrätt program för ockupation"

Wayne Smith

Vad som väntar kubanerna under USA-ockupation finns beskrivet i Powell-rapportens detaljerade program för att återprivatisera hela landet, upplösa jordbrukskooperativen, vräka bönderna, återta flerfamiljshusen och kasta ut familjerna, avskaffa pensionssystemet och det sociala välfärdssystemet med gratis utbildning och hälsovård. USA-regimen ska tillsätta domare, organisera polisen, utforma valsystemet och godkänna partierna. USA ska kort sagt förvandla Kuba till en lydstat och radera ut det irriterande faktum att ett litet fattigt land trots 45 år av ekonomisk blockad kunnat bygga ett samhälle som imponerar världen över med sina enastående framgångar inom utbildning, hälsovård, kultur, ekologisk jordbruk, läkemedelsforskning mm.

Det finns andra än vänsterfolk som inser faran i USAs upptrappade aggressioner och ockupationsplaner. Bl a har tankesmedjan InterAmerican Dialogue varnat för detta i ett brev till USAs utrikesminister, författat av ett antal USA-politiker, akademiker och internationella topptjänstemän. De kritiserar USA för att försöka hetsa till våld och social destabilisering. William D Rogers, f d topptjänsteman på USAs UD, sade att Bush-regimens åtgärdsplan för Kubas systemskifte var "skräckinjagande" och att den planerade "USA-interventionen på Kuba skulle bli USAs våldsammaste aktion i Latinamerika på över 50 år". Wayne Smith, tidigare chef för USAs intressekontor i Havanna konstaterade att det handlar om "ett regelrätt program för ockupation".

Om jag förstår Göran Hägglund och massmediadrevet rätt ska vänsterpartister avhålla sig från att informera om detta, och i stället tyst åse förberedelserna för ett folkmord, för att inte peststämplas i denna sköna nya värld där "the American way of life" är historiens slut.

Vänsterpartiet anklagas för att inte ha lärt sig av historien. Men vad har de lärt sig som basunerat ut USAs propagandalögner inför krig efter krig? Jag föredrar att löpa gatlopp nu för mitt stöd till Kubas rätt till självständighet framför att tillhöra gråterskorna när stormtrupperna drar ut från Guantamobasen för att ockupera hela ön. Och jag tror att om folk får veta vilket fruktansvärt övergrepp som planeras, så kommer fler att kräva av sina politiker att stå upp mot USA och förhindra folkmordet.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2004-10-12

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-10-12