Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Ergo (Uppsala Studentkårs Tidning)

Om Dödsstraff --

Svar till Daniel Lundgren

Det är bra att Daniel Lundgren reagerar mot dödsstraff.

7 flygplans- och båtkapningar har ägt rum på Kuba på 7 månader! USA har under de senaste fem månaderna endast gett 500 kubaner visum till USA, trots att Kuba och USA har avtalat om 20.000 per år! Detta provocerar till brott. Nästan alla kaparna har varit brottsligt belastade, rån, inbrott o.dyl., också de som kapade färjan. Veckan innan färjekapningen kapades ett passagerarplan och tvingades till Miami. Inte döms kaparna, utan de går fria på Miamis gator. De får uppehållstillstånd, arbetslöshetsunderstöd. Efter två år får de USA-medborgarskap. USA uppmuntrar till kapning från Kuba.

Den flatbottnade färjan avsedd för inlandsvatten tvingades av de pistolbeväpnade kaparna 50 km ut på öppna havet i hög sjö och nattmörker. De hotade skjuta och kasta gisslan överbord om de ej fick mer bränsle. Kubas polis överlistade dem.

Kuba har inte tillämpat dödsstraff på flera år. Fidel Castro och andra ledare har uttalat sig mot dödsstraff, och instämmer därmed i vad vi anser. Livstidsfängelse har införts som alternativ. Men för att avskräcka presumtiva USA-uppmuntrade kapare, har Kubas domstolar, i enlighet med sina lagar nu tillämpat dödsstraff. Enligt Kubas press skedde det mot Kubas egentliga vilja men ansågs nödvändigt.

Hökar i USA-administrationen uttalar "Först Irak, sedan Kuba" och försöker provocera fram incidenter som svepskäl för krigsanfall. USA skärper blockaden mot Kuba i trots mot FN. Genom att vi agerar mot USA:s uppmuntran till kapning, mot USA:s strypning av visum till kubaner, mot USA:s reseförbud för USA-medborgare att turista på Kuba, mot USA:s blockad, kan vi bidra till att världen blir bättre, och kanske dödsstraffet också avvecklas i USA, där 30 avrättats hittills i år.

Martin Österlin, ordf. Svensk-Kubanska Föreningen

Infört på ELAK den 7 maj 2003

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-04