FAQ
om "Elektroniska aktivister"

     
 


FAQ om 'Elektroniska aktivister'

Vad är syftet med elektroniska aktivister?
Syftet är att samla stöd för Kuba.
Vi vill kunna snabbt nå ett så stort antal människor som möjligt i en konkret fråga som bör uppmärksammas.

Vad ska elektroniska aktivister göra?
De ska skicka brev, fax och/eller e-post till exemplevis någon politiker eller tidning.
Aktivisterna kan antingen komponera ett brev själv eller använda sig av ett färdigt förslag som vi e-postar. Vi kommer givetvis att inkludera lämpliga adresser, telefon- och faxnumren.

Vem kan bli elektroniska aktivister?
Vem som helst som har en e-post adress och som har en vilja att stödja Kuba i samhällsdebatten.

Hur blir jag elektronisk aktivist?
Enkelt! Det räcker med en tom e-post utan något meddelande till adressen bli.elak@sverige.nu
Skriv ordet ELAK i ämnesfältet.

Vad händer sedan?
Först får Du en bekräftelse av att vi har fått Din anmälan. Sedan kan det dröja ett tag, men då och då kommer det e-post som handlar om någon aktuell händelse som kräver uppmärksamhet.

Hur kan ett utskick se ut?
De flesta utskicken består av två delar.
Det ena delen är själva e-post meddelande med en redogörelse för det aktuella ämnet. Där kan man läsa om vad som pågår, bakgrunden, och vad Du kan göra.
Det andra delen är en bifogad fil med ett förslag till vad man kan skriva, och med adresser och eventuella telefon /faxnummer. Det kan vara förslag till debatt- eller insändarsidan i den lokala tidningen, eller kanske ett protestbrev till någon myndighet eller politiker. Hur man agerar och till vem beror förstås på vad saken gäller.

Måste jag skriva exakt som förslaget?
Självklart inte! Förslaget är just ett förslag. De som har andra erfarenheter eller infallsvinklar uppmanas att skriva ner dem. Men de som väljer att inte skriva något själva kan helt enkelt kopiera vårt förslag rakt av och skicka det iväg.

Var kan jag få mer information om vad utskicket handlar om?
Vi vill inte belasta ditt e-post program med stora brev som tar lång tid att ladda ned. Därför skickar vi bara det allra nödvändigaste via e-post.
Har vi mer information ska det finnas på ELAKs hemsida -- http://elak.svensk.kubanska.se

Var kan jag få mer information om Kuba?
Gå till Svensk-Kubanska Föreningens hemsida Cuba Va!

Hur blir det med min integritet?
Garanterat 100%! Vi använder inga cookies och ingen ser vem som står bakom e-post adressen. Anmälningar, utskicken och borttagande sköts automatisk.
ELAK kommer ALDRIG att lämna Din e-post adress vidare någonstans!

Hur ofta kommer brev till mej?
Utskicken kommer av sin natur att vara väldigt oregelbundna men bör inte komma oftare än högst en gång i veckan (om inte extra speciella omständigheter diktera oftare). Sannolikt kommer inte något brev oftare än en gång i månad. Det är alltså INTE fråga om någon elektroniskt nyhetsbrev.

Hur kan jag kontakta Er?
För att kontakta Svensk-Kubanskaföreningen skriv till svensk.kubanska@swipnet.se
För att kontakta ELAK skriv till webmaster.elak@sverige.nu
OBS! Meddelande till bli.elak@sverige.nu och till inte.elak@sverige.nu behandlas maskinellt och kan INTE användas för meddelanden till varken ELAK eller till Svensk-Kubanska Föreningen.

Hur kan jag sluta vara elektronisk aktivist?
Enkelt! Skicka bara en e-post utan något meddelande (men skriv ordet BORT i ämnesfältet) till inte.elak@sverige.nu
OBS! Ditt meddelande måste komma från samma e-post adress som Du får breven med för att kunna strykas från adresslistan! Din adress raderas från listan, men Du får ett sista meddelande från oss som bekräftar att vi har fått Ditt önskemål att sluta.

 

     

 

 
© 2006 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: den 13 januari 2004